Over ons

Eierdozen.com heeft een rijke geschiedenis.

De Kwartelhoeve is in 2008 ontstaan. In eerste instantie werden er alleen kwarteleieren en kuikens verkocht. Na verloop van tijd is De Kwartelhoeve steeds verder geëvolueerd en geprofessionaliseerd. Waar het eerst een kleine fokkerij was werd het steeds meer een echt pluimveebedrijf, zij het op kleine schaal. Dit heeft er toe geleidt dat De Kwartelhoeve inmiddels mag worden gerekend tot één van de weinige echte kwartelhouderijen in Nederland.

 

De activiteiten van De Kwartelhoeve zijn steeds verder uitgebreid. Zo zijn er handelsactiviteiten bijgekomen en momenteel voert De Kwartelhoeve een ruim assortiment aan kleindierartikelen. De Kwartelhoeve is tevens officeel importeur geworden van de succesvolle Hova Bator broedmachine.

 

Sinds het prille begin is de De Kwartelhoeve gefundeerd op de pijlers: kwaliteit, duurzaamheid en hygiëne. Deze pijlers hebben vanaf het eerste begin een doorslaggevende rol gespeeld in de bedrijfsvoering.

 

Kwaliteit: De Kwartelhoeve streeft naar kwaliteit zowel voor de dieren als het eindproduct. Onze eieren worden meerdere malen per dag geraapt en er vindt een strenge kwaliteitscontrole plaats op alle eieren die ons bedrijf verlaten. De producten die De Kwartelhoeve in het assortiment heeft worden van geselecteerde fabrikanten en leveranciers afgenomen. Hierdoor wordt een zo hoog mogelijke kwaliteit nagestreeft.

Duurzaamheid: De Kwartelhoeve streeft naar een zo laag mogelijke CO2 footprint en een minimale belasting van de omgeving en het milieu. Wij gebruiken enkel milieuvriendelijke en energiezuinige lampen voor onze leghennen. Onze kuikens worden verwarmd met energiezuinige warmte platen in plaats van infraroodlampen. Ook de drinkwatervoorziening is speciaal afgesteld op een minimale verspilling van kostbaar drinkwater. Verder is onze voedselvoorziening geoptimaliseerd voor een minimale verspilling zodat kostare grondstoffen niet verloren gaan. Afval wordt geminimaliseerd door hergebruik zo veel mogelijk toe te passen. Met al deze punten dragen wij bij aan een verantwoord gebruik van de bronnen die ons gegeven zijn.

Hygiëne: De Kwartelhoeve vindt hygiëne erg belangrijk. Daarom zijn onze dieren en eieren altijd schoon. De huisvesting is dusdanig ontworpen zodat er geen vuil bij de dieren kan komen. Ook is ons systeem dusdanig vormgegeven zodat eieren direct na het leggen niet bevuilt worden. Dit draagt bij aan een hygiënisch product dat zonder zorgen gebruikt kan worden.

Copyright © 2019-present Mardisys. All rights reserved.